European Union (EU)

"BIOmesh - an intelligent platform for monitoring the risk of storage mould in food products, using the potential of new technologies such as the Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI)" - project implemented under the Operational Programme Eastern Poland 2014-2020 Priority Axis I: Entrepreneurial Eastern Poland Measure 1.1 Start-up platforms for new ideas Sub-measure 1.1.2 Development of start-ups in Eastern Poland.

Project objective: the subject of the project is to develop an intelligent platform for mould risk monitoring - BIOmesh, which will allow recipients to reduce the economic effects of losses and the impact of mold - mycotoxins, on health. The BIOmesh solution will enable intelligent monitoring of conditions and early identification of food products at risk of mould.

Planned outcomes: the results of the work will enable the development of a unique measurement model, based on AI/ ML, which will provide interested customer groups (including pig farmers, grain processors, but also individual customers) with an effective digital farming solution to take the fight against toxic mycotoxins from mould. It is hoped that, in the long term, the BIOmesh solution will contribute to reducing production losses, increasing the competitiveness of agri-businesses, as well as increasing the quality of food in Poland, the EU and the world.

Total project value: 1 231 979.00 PLN

European Funds contribution: 999 685,00 PLN

Urząd Patentowy RP

BIOmesh Sp. z o.o. uzyskał grant udzielony przez Urząd Patentowy RP na udział w projekcie „Własność intelektualna w Twojej firmie”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.6 „Projekt pozakonkursowy UPRP” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu było uzyskanie praktycznej wiedzy w kwestiach ochrony własności intelektualnej Spółki, w tym wskazówek oraz rekomendacji i strategii ochrony własności intelektualnej.

Koszt usługi objętej grantem w projekcie wyniósł: 2 690,00 zł brutto.
Całkowita kwota grantu z UE to: 2 077,64 zł, co stanowi 95% kosztów kwalifikowanych.

UE

BIOmesh Sp. z o.o.
Stalowowolska Strefa Gospodarcza

NIP: 8652573766
REGON: 386144429
KRS: 0000843173

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola

biuro@biomesh.io

www.biomesh.io

Show admin details

Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 – Usługodawca, spółka BIOmesh Sp. z o.o., która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: rodo@biomesh.io.