mobile
euunicorn

Wyzwania na Nowy Rok 2022

2022-01-07 / 16:13

Wyzwania na Nowy Rok 2022

Wierzymy, że rok 2022 będzie dla nas przełomowy i z sukcesem wejdziemy w fazę wdrożenia i testów prototypu rozwiązania BIOmesh, które pozwoli odbiorcom na wczesną identyfikację zagrożonych pleśnią produktów spożywczych oraz ograniczy straty spowodowane mykotoksynami.

W 2021 roku uzyskaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu o wartości blisko 1 mln zł, którego celem jest opracowanie inteligentnej platformy monitorowania ryzyka pleśni - BIOmesh. 

Najważniejsze założenia projektu powstały w ramach inkubacji w „Platformie Startowej Unicorn Hub”. Projekt uzyskał pozytywną rekomendację Unicorn Hub, a także wyróżnienie podczas Demo Day za najlepszą prezentację projektu i pracę zespołu w trakcie inkubacji.

Projektowane przez nas rozwiązanie, którego podstawą jest unikalny model pomiarowy, oparty na Sztucznej Inteligencji i Machine Learning (AI/ML) dostarczy hodowcom trzody, przetwórcom zbóż, ale także klientom indywidualnym efektywne rozwiązanie z obszaru cyfrowego rolnictwa do walki z trującymi mykotoksynami z pleśni oraz stratami związanymi ze zmianami klimatycznymi. 

W realizacji projektu uczestniczą m.in. dwie jednostki badawcze: Państwowy Instytut Weterynaryjny Puławy (PIWet-PIB) oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR-PIB), które wspierają nas merytorycznie w zakresie analizy pleśni oraz mykotoksyn. 

Mykotoksyny należą do najbardziej toksycznych substancji. Powodują zmęczenie, alergie pokarmowe, ciężkie i śmiertelne choroby u ludzi i zwierząt. Nie zniszczy ich gotowanie, smażenie, większość nie poddaje się promieniowaniu UV, czy działaniu związków chemicznych. 

Techniki stosowane w konserwacji produktów spożywczych, takie jak marynowanie, zamrażanie, bądź suszenie, mają głównie na celu powstrzymanie namnażania się pleśni, a także innych chorobotwórczych drobnoustrojów. Brakuje natomiast skutecznej predykcji, która pozwoli podjąć odpowiednie kroki zaradcze. 

Projekt BIOmesh idealnie wpisuje się w transformację rolnictwa Agrotech oraz realizację ogłoszonej przez Komisję Europejską strategii „Od pola do stołu”, która zakłada, że każdy uczestnik łańcucha żywnościowego - od producenta do konsumenta, ma swój udział w funkcjonowaniu zrównoważonego systemu żywnościowego. 

baner eu