Nasze rozwiązanie

BIOmesh to inteligentna platforma monitorowania ryzyka wystąpienia mykotoksyn i pleśni przechowalniczej w produktach spożywczych.

Rozwiązanie

Platforma ta została zaprojektowana w taki sposób, aby dostarczać użytkownikom 24/h/7 niezbędnych informacji o warunkach przechowywanych zbóż, pasz, mąki, pieczywa, czy innej innej żywności oraz alarmować o rosnącym zagrożeniu pojawienia się toksycznych dla zdrowia ludzi i zwierząt mykotoksyn z pleśni.

Rozwiązanie nie tylko zaalarmuje o niebezpiecznej dla przechowywanych produktów wilgotności, temperatury, czy innych krytycznych parametrów oraz szkodnikach, ale także podpowie, co należy zrobić, aby przeciwdziałać pleśni. Projekt BIOmesh jest zgodny ze strategią UE “od Pola do stołu”.

Dla kogo jest BIOmesh?

Hodowcy  trzody chlewnej
Hodowcy trzody chlewnej
Przetwórcy  zbóż i mąki
Przetwórcy zbóż i mąki
Świadomi alergo-rodzice
Świadomi alergo-rodzice

Korzyści wynikające z użytkowania BIOmesh

Ochrona zdrowia
Ochrona zdrowia

Mykotoksyny należą do najbardziej toksycznych substancji, wywołujących ciężkie i śmiertelne choroby u ludzi i zwierząt. BIOmesh przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i dobrostanu zwierząt poprzez wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania o ryzyku wystąpienia toksycznych mykotoksyn w żywności oraz poprawy jakości żywności w Polsce i UE.

Ograniczenie strat produkcji
Ograniczenie strat produkcji

Unikalny model pomiarowy BIOmesh oparty o technologie AI/ML dostarcza użytkownikowi kluczowych informacji o ryzyku wystąpienia pleśni w przechowywanej żywności oraz rekomenduje konkretne działania zaradcze, które pozwolą przeciwdziałać marnowaniu produktów oraz ograniczyć straty ekonomiczne.

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców i rolników
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców i rolników

BIOmesh pozwoli zwiększyć marżowość surowca (trzody chlewnej) dzięki zapewnieniu wysokiej jakości paszy, podawanej zwierzętom. Monitorowanie warunków przechowywania paszy w czasie rzeczywistym 24h/7 dni.

Co zawiera BIOmesh

Aplikacja mobilna
Aplikacja mobilna

Iintuicyjna w obsłudze aplikacja na Android/iOS, zawierająca najbardziej przydatne funkcje służące monitorowaniu warunków przechowywanej żywności wraz z systemem wczesnego ostrzegania.

Aplikacja Web
Aplikacja Web

Z rozbudowanym systemem raportów, pozwalającym śledzić trendy i lepiej planować przyszłe zapasy.

Urządzenia IoT
Urządzenia IoT

Do montażu w miejscach przechowywanej żywności, np. silosach, magazynach płaskich, czy po prostu domowej spiżarni. Umożliwia monitoring warunków przechowywanych produktów.

UE

BIOmesh Sp. z o.o.
Stalowowolska Strefa Gospodarcza

NIP: 8652573766
REGON: 386144429
KRS: 0000843173

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola

biuro@biomesh.io

www.biomesh.io

Pokaż dane administratora

Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 – Usługodawca, spółka BIOmesh Sp. z o.o., która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: rodo@biomesh.io.