BIOmesh - Innowacyjne rozwiązanie chroniące przed zagrożeniami klimatycznymi

2023-07-04, 08:41

BIOmesh - Innowacyjne rozwiązanie chroniące przed zagrożeniami klimatycznymi

Niepokojące dane z USA potwierdzają narastające zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt gospodarskich na skutek zmian klimatycznych. Wysokie skoki temperatur, susze i ekstremalne opady deszczu mogą stanowić wstępne sygnały przyszłych problemów związanych z przechowywaniem zbóż i rozwojem mykotoksyn.

W tej chwili Stany Zjednoczone i Meksyk muszą zmierzyć się z rekordowymi falami upałów, powyżej 45 stopni, a na początku czerwca nękana była nimi Azja Południowo-Wschodnia. Warto również przypomnieć, że już w kwietniu Polska zanotowała rekord temperatury, a lato dopiero się rozpoczęło…

Rozprzestrzenianie się mykotoksyn na całym świecie stanowi niezwykle poważne zagrożenie. Te toksyny wywołują poważne choroby zarówno u ludzi, jak i zwierząt hodowlanych. Niestety, zmiany klimatyczne spowodowały, że ryzyko związane z mykotoksynami dotyka obecnie niemal wszystkie kraje na świecie, a nie tylko Afrykę, jak miało to miejsce w przeszłości. Nie bez powodu WHO planuje rozszerzyć z 6 do 8 zakres uregulowanych mykotoksyn.

Aby zapewnić bezpieczeństwo naszego życia, producenci muszą wdrożyć kompleksowe zarządzanie ryzykiem związanym z mykotoksynami, które minimalizuje zagrożenia w łańcuchu dostaw pasz dla zwierząt. W tym kontekście firma BIOmesh - Your safe storage może stanowić wartościową pomoc. BIOmesh został uznany za "technologię pozytywną", plasując się w najnowszym zestawieniu "Startupy Pozytywnego Wpływu. Ekosystem zmiany" opublikowanym przez Kozminski Business Hub.

Rozwiązanie BIOmesh pozwala użytkownikom monitorować ryzyko wystąpienia mykotoksyn i pleśni w przechowywanych ziarnach. Dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, projekt BIOmesh obecnie przechodzi fazę testów u naszych partnerów.


 

UE

BIOmesh Sp. z o.o.
Stalowowolska Strefa Gospodarcza

NIP: 8652573766
REGON: 386144429
KRS: 0000843173

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola

biuro@biomesh.io

www.biomesh.io

Pokaż dane administratora

Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 – Usługodawca, spółka BIOmesh Sp. z o.o., która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: rodo@biomesh.io.