BIOmesh na Debacie o Pestycydach w Sejmie: Innowacje Technologiczne w Ochronie Środowiska

2024-06-27, 18:26

BIOmesh na Debacie o Pestycydach w Sejmie: Innowacje Technologiczne w Ochronie Środowiska

W obliczu nadchodzących zmian w przepisach UE, które od 1 lipca 2024 roku wprowadzą restrykcyjne limity dopuszczalnych poziomów mykotoksyn w żywności, polskie rolnictwo stoi przed poważnym wyzwaniem. Jak zmniejszyć ilość pestycydów w żywności bez zwiększania ryzyka rozwoju szkodliwych pleśni i mykotoksyn, które negatywnie oddziaływają na nasze zdrowie? Ten temat był głównym punktem debaty „Pestycydy w polskim rolnictwie. Fakty, problemy i propozycje rozwiązań”, która odbyła się 24 czerwca 2024 roku w Sejmie RP.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez posłankę partii Zielonych Małgorzatę Tracz we współpracy z Fundacją Heinricha Bölla, Koalicją Żywa Ziemia i Polskim Klubem Ekologicznym. Kluczowym punktem programu było przedstawienie "Atlasu Pestycydów", raportu rzucającego światło na aktualne użycie i wpływ pestycydów w rolnictwie​, a także ich skutki na zdrowie. Do udziału w dyskusji zaproszono grono ekspertów, rolników, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji naukowych oraz organów państwowych. 

Spotkanie budziło wiele emocji, debata trwała blisko 3 godziny, przekraczając czas przeznaczony na nią o połowę. Niewątpliwe nowe przepisy, mające na celu zmniejszenie poziomu pestycydów w żywności, wywołują kontrowersje i wymagają adaptacji przez cały sektor rolniczy​. Prof. Marek Mrówczyński, były dyrektor Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu, podkreślił, że mykotoksyny są bardziej trujące od pozostałości po środkach ochrony roślin, bo w większości są związkami rakotwórczymi. Z kolei Damian Murawiec, rolnik z powiatu elbląskiego, zapewnił, że rolnicy świadomie produkują i używają środków ochrony roślin. Jednak sytuacja nie jest tak oczywista, debata pokazała złożoność problemów.

BIOmesh na debacie
BIOmesh miał zaszczyt uczestniczyć w debacie, zaproszony jako startup pozytywnego rozwoju, pracujący nad wdrożeniem innowacyjnej platformy monitorowania ryzyka pleśni i mykotoksyn w przechowywanych ziarnach. 


Źródło: https://malgorzatatracz.pl/tag/blog/

Nasz przedstawiciel, pomysłodawca i założyciel Spółki - Cezary Kępczyński wskazywał potencjał nowych technologii i Sztuczną Inteligencję, której eksplozję zastosowania w wielu obszarach obserwujemy w ostatnich miesiącach, jako brakujące ogniwo w działaniach związanych z realizacją Strategii zintegrowanej ochrony. 

Ten komponent technologiczny, który się tak dynamicznie rozwija, daje szansę wyprzedzić pewne zmiany” - powiedział. “Jest szereg inicjatyw związanych ze startupami, które mają mocne zaangażowane zespoły do tego, żeby wspomagać procesy zintegrowanego wsparcia i walki z tym wyzwaniami, z którymi się tutaj mierzymy” - dodał. Cezary Kępczyński zwrócił także uwagę na problemy długu zdrowotnego, który się niestety buduje w związku z kumulacją w organizmach chemii, a będzie stanowił wyzwanie przyszłej opieki zdrowotnej UE. Będzie ona zmagać się z postępującym spadkiem demografii i koniecznością obsłużenia tych procesów opieki zdrowotnej i jej kosztów.

UE

BIOmesh Sp. z o.o.
Stalowowolska Strefa Gospodarcza

NIP: 8652573766
REGON: 386144429
KRS: 0000843173

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola

biuro@biomesh.io

www.biomesh.io

Pokaż dane administratora

Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 – Usługodawca, spółka BIOmesh Sp. z o.o., która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: rodo@biomesh.io.