BIOmesh na Krajowych Dniach Pola 2022 w Płońsku

2022-06-14, 19:51

BIOmesh na Krajowych Dniach Pola 2022 w Płońsku

Ponad 150 tys. osób z całej Polski, w tym głównie rolnicy, ale także producenci rolni, przedstawiciele innych firm związanych z sektorem rolnym, mieszkańcy wsi i miast, w tym studenci interesujący się tematyką rolnictwa, odwiedziło tegoroczne III Krajowe Dni Pola, które odbyły się 11-13 czerwca br. w Płońsku. W takim gronie nie mogło zabraknąć BIOmesh.

Krajowe Dni Pola to wydarzenie promujące innowacje w produkcji roślinnej, zorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Uruchomiono również stoisko Instytutów Naukowo-Badawczych i uczelni wyższych pod hasłem “Nauka polska a innowacje w rolnictwie”. Więcej na temat Krajowych Dni Pola 2022.

Rolnicy oraz producenci żywności to kluczowe dla naszego startupu grupy docelowe, którym adresujemy tworzone przez nas rozwiązanie BIOmesh, innowacyjną platformę do monitorowania ryzyka występowania pleśni przechowalniczej i mykotoksyn. Liczymy, że nasze rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia jakości przechowywanych zbóż oraz ograniczenia strat wynikających z marnotrawstwa żywności podatnej na pleśń, ale także ochroni ludzi i zwierzęta przed niebezpiecznymi chorobami wywołanymi przez mykotoksyny, szkodliwe substancje z pleśni. 

Aby nasze życie stało się bezpieczne, konieczne jest wdrożenie przez producentów kompleksowego zarządzania ryzykiem związanym z mykotoksynami, mającego na celu zminimalizowanie zagrożeń w łańcuchu dostaw pasz dla zwierząt z perspektywy Systemu Analizy Zagrożeń (HACCP). 


 

UE

BIOmesh Sp. z o.o.
Stalowowolska Strefa Gospodarcza

NIP: 8652573766
REGON: 386144429
KRS: 0000843173

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola

biuro@biomesh.io

www.biomesh.io

Pokaż dane administratora

Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 – Usługodawca, spółka BIOmesh Sp. z o.o., która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: rodo@biomesh.io.