BIOmesh w dążeniu do neutralności klimatycznej

2022-12-08, 10:43

BIOmesh w dążeniu do neutralności klimatycznej

Z satysfakcją informujemy, że zespół BIOmesh - w pełnym składzie - otrzymał certyfikat ukończenia warsztatów i poznania narzędzi do zbierania danych oraz obliczania śladu węglowego organizacji. Kilkudniowe spotkanie pt. „Raportowanie ESG w praktyce. Warsztaty z obliczania śladu węglowego organizacji”, zorganizowali dla BIOmesh Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE).

“Jesteśmy startupem pozytywnego wpływu i czujemy się odpowiedzialni za środowisko, tym bardziej że działamy na rzecz poprawy jakości żywności w Polsce i na świecie. Umiejętność efektywnego zarządzania śladem węglowym w naszej działalności, w tym opracowywanych rozwiązań dla klientów w branży Agrotech spójnych ze strategiami ESG jest dla nas niezmiernie ważna. Stąd zdecydowaliśmy, że cały nasz zespół zdobędzie niezbędne kompetencje w tym zakresie” - powiedziała Aneta Lange-Kępczyńska, prezes zarządu BIOmesh.  

Zgodnie z raportem Climate Strategies Poland „Lepiej późno niż później. Redukcja śladu węglowego a konkurencyjność klimatyczna polskich firm”, światowy biznes ma bezpośredni lub pośredni wpływ na ponad 70% globalnych emisji gazów cieplarnianych.

Około 60% emisji powstaje w zakresie 3, czyli w łańcuchu dostaw - zwraca uwagę KPMG. “Zatem tylko wspólna odpowiedzialność firm i zaangażowanie w działania na rzecz redukcji emisji śladu węglowego ma szansę przynieść oczekiwane rezultaty” - dodała prezes BIOmesh. 

UE

BIOmesh Sp. z o.o.
Stalowowolska Strefa Gospodarcza

NIP: 8652573766
REGON: 386144429
KRS: 0000843173

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola

biuro@biomesh.io

www.biomesh.io

Pokaż dane administratora

Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 – Usługodawca, spółka BIOmesh Sp. z o.o., która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: rodo@biomesh.io.