Grant UPRP dla BIOmesh w ramach ochrony własności intelektualnej

2022-08-17, 13:08

Grant UPRP dla BIOmesh w ramach ochrony własności intelektualnej

Kwestie ochrony własności intelektualnej są ważnym elementem w działaniach BIOmesh. Dlatego z satysfakcją informujemy, że uzyskaliśmy grant na realizację dla nas projektu “Własności intelektualnej w Twojej Firmie”.

Projekt został przeprowadzony przez Urząd Patentowy RP i sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.6 “Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

To audyt warty polecenia, nie tylko dla spółek technologicznych, które powinny zwracać szczególną uwagę na ochronę IP, ale także innych podmiotów, które chcą się rozwijać i budować swoją wartość na rynku. W wyniku audytu otrzymaliśmy Raport z wykonania usługi, który zawiera cenne wskazówki oraz rekomendacje i strategię ochrony własności intelektualnej. 

To już drugi audyt własności intelektualnej projektu BIOmesh. Pierwszy został przeprowadzony w 2020 r. w ramach świadczonych usług eksperckich w trakcie realizowanej z sukcesem inkubacji Unicorn HUB, w ramach konkursu Rozwój Start-upów w Polsce Wschodniej. Ochrona IP to krytyczny element budowania przewagi konkurencyjnej BIOmesh.

UE

BIOmesh Sp. z o.o.
Stalowowolska Strefa Gospodarcza

NIP: 8652573766
REGON: 386144429
KRS: 0000843173

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola

biuro@biomesh.io

www.biomesh.io

Pokaż dane administratora

Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 – Usługodawca, spółka BIOmesh Sp. z o.o., która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: rodo@biomesh.io.