Ochrona znaku BIOmesh - your safe storage w UE

2023-07-28, 18:25

Ochrona znaku BIOmesh - your safe storage w UE

Z satysfakcją informujemy, że otrzymaliśmy ochronę naszego logo (znaku towarowego) oraz nazwy BIOmesh - your safe storage na terenie Unii Europejskiej.

To bardzo ważne dla nas. Cieszymy się tym bardziej, że pomimo wprowadzonej od 2022 bardzo restrykcyjnej polityki UE dotyczącej stosowania nazwy #bio, EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) uznał nasze logo i nazwę z hasłem startupu za wiarygodne i spełniające kryteria dotyczące ochrony.

 

UE

BIOmesh Sp. z o.o.
Stalowowolska Strefa Gospodarcza

NIP: 8652573766
REGON: 386144429
KRS: 0000843173

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola

biuro@biomesh.io

www.biomesh.io

Pokaż dane administratora

Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 – Usługodawca, spółka BIOmesh Sp. z o.o., która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: rodo@biomesh.io.