XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Mykotoksyny i pleśnie – aktualne trendy“

2022-07-04, 14:26

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Mykotoksyny i pleśnie – aktualne trendy“

Mykotoksyny i pleśnie oraz ich wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt to temat wiodący XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej, organizowanej przez Katedrę Fizjologii i Toksykologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Konferencja odbyła się w dniach 29 czerwca - 1 lipca br.

Mykotoksyny to cisi zabójcy, których nie widać gołym okiem, a występują niemal w każdym domu - w pokarmach, zaatakowanych pleśnią, które nieświadomie spożywamy, jak np. chleb, inne zboża, mąka, warzywa i owoce. 

Mykotoksyny są one rakotwórcze i znajdują się na czerwonej liście substancji trujących - zwracał uwagę prof. Jan Grajewski, twórca Katedry Fizjologii i Toksykologii bydgoskiego uniwersytetu. Co ciekawe, mrówki w tym przypadku wydają się mądrzejsze od ludzi, bo nie zjedzą ani nie zaniosą nic spleśniałego do swojego gniazda. 

“Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu i czerpać wiedzę od naukowców, takich jak prof. Jan Grajewski, których charakteryzuje pasja, poświęcenie i wytrwałość w dążeniu do odkrywania tych niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt substancji. Podziwiam jego 45-lat determinacji i mam nadzieję, że ta praca nie pójdzie na marne. Wierzę, że dzięki współpracy startupów, takich jak BIOmesh, środowiska naukowego i biznesu uda nam się stworzyć rozwiązanie, które pozwoli podjąć skuteczną walkę z mykotoksynami” - powiedział Cezary Kępczyński, lider projektu oraz pomysłodawca platformy BIOmesh do monitorowania ryzyka wystąpienia mykotoksyn i pleśni w przechowywanej żywności.

Podczas konferencji odbyło się wiele ciekawych prezentacji, w tym m.in. prof. dr hab. Piotra Jedziniaka z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego PIWet pn. “Biomonitoring mykotoksyn u zwierząt - narzędzie dla naukowców czy rolników?

Konferencja otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka.

UE

BIOmesh Sp. z o.o.
Stalowowolska Strefa Gospodarcza

NIP: 8652573766
REGON: 386144429
KRS: 0000843173

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola

biuro@biomesh.io

www.biomesh.io

Pokaż dane administratora

Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 – Usługodawca, spółka BIOmesh Sp. z o.o., która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: rodo@biomesh.io.