Zintegrowany system zarządzania mikotoksynami w łańcuchu dostaw paszowych

2022-05-16, 10:13

Autor: dr inż. Piotr Ochodzki, IHAR-PIB

pdf
Zintegrowany system zarządzania mikotoksynami w łańcuchu dostaw paszowych

W czasopiśmie Toxins  jesienią 2021 roku ukazał się bardzo ciekawy artykuł przeglądowy autorstwa grupy badaczy włoskich Fumagalli, Ottoboni, Pinotti i Cheli, pod tytułem Integrated Mycotoxin Management System in the Feed Supply Chain: Innovative Approaches. Toxins 2021, 13, 572. (https://doi.org/10.3390/toxins 13080572), poświęcony zintegrowanemu systemowi zarządzania mikotoksynami w łańcuchu dostaw paszowych.

Abstrakt

Autorzy piszą w nim, że narażenie na mikotoksyny jest problemem ogólnoświatowym, ponieważ ich występowanie jest praktycznie nieuniknione, a ich profil różni się w zależności od regionu geograficznego. Obecność mikotoksyn może wpływać negatywnie na wydajność i jakość produkcji zwierząt gospodarskich, i działać jako czynniki zagrażające zdrowiu ludzkiemu. Pasza może być zanieczyszczona równocześnie kilkoma gatunkami grzybów i wytwarzanymi przez nie mikotoksynami. Współwystępowanie różnych mikotoksyn, oraz obecność mikotoksyn modyfikowanych (tzw mikotoksyn zamaskowanych) i nowo odkrywanych są w centrum współczesnych badań nad mikotoksynami. 

Zapobieganie zanieczyszczeniu pleśnią i mykotoksynami jest prawie niemożliwe. Dlatego też konieczne jest wdrożenie przez producentów kompleksowego programu zarządzania ryzykiem związanym z mikotoksynami, mającego na celu zminimalizowanie tych zagrożeń w łańcuchu dostaw pasz dla zwierząt z perspektywy Systemu Analizy Zagrożeń (HACCP). 

W artykule zaproponowano innowacyjny zintegrowany system postępowania z mikotoksynami w łańcuchu paszowym, z naciskiem na nowatorskie strategie kontroli mikotoksyn. Specyficzne i wybrane technologie, takie jak nanotechnologie i protokoły zarządzania, są określone  jako obiecujące i zrównoważone opcje wdrażania kontroli, zapobiegania i zarządzania mikotoksynami. Dalsze badania powinny być skoncentrowane na metodach badania próbek zanieczyszczonych równocześnie wieloma mikotoksynami zamaskowanymi i nowoodkrytymi. Podkreślono możliwość zmian w profilu mikotoksyn występujących w łańcuchu „od pola do stołu” spowodowanych zmianami klimatu, i pojawieniem się gatunków grzybów i mikotoksyn nie obserwowanych wcześniej w różnych regionach świata.

Przypisy

  1. Integrated Mycotoxin Management System in the Feed Supply Chain: Innovative Approaches. Toxins 2021, 13, 572. (https://doi.org/10.3390/toxins 13080572)
UE

BIOmesh Sp. z o.o.
Stalowowolska Strefa Gospodarcza

NIP: 8652573766
REGON: 386144429
KRS: 0000843173

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola

biuro@biomesh.io

www.biomesh.io

Pokaż dane administratora

Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 – Usługodawca, spółka BIOmesh Sp. z o.o., która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: rodo@biomesh.io.