Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywnościowego

2022-06-07, 09:05

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywnościowego

Bezpieczeństwo żywności to sprawa każdego z nas, podobnie jak mykotoksyny, o istnieniu których niestety zbyt mało osób wie, a rzutują na zdrowie ludzi i zwierząt hodowlanych. Spożywanie skażonych nimi produktów niesie poważne zagrożenie dla zdrowia i życia, powodując zatrucia, problemy układu oddechowego, udary, nowotwory, czy uszkodzenia wątroby i trzustki. Dlatego tak ważny jest zintegrowany system walki z mykotoksynami.

Mykotoksyny to jedne z najbardziej toksycznych substancji na Ziemi, wytwarzanych przez niektóre gatunki grzybów (pleśni). Mogą występować w naszych pokarmach, np. w zbożach, mące, warzywach i owocach. Bardzo często skażeniu ulega np. kukurydza, ale także inne produkty lub półprodukty, stanowiące także składniki pasz. 

Te toksyczne substancje mogą powstawać na polu, podczas zbioru lub w trakcie niewłaściwego przechowywania, np. w magazynach przechowalniczych, czy w kontenerach w trakcie transportu morskiego. Wystarczą optymalne warunki dla ich rozwoju, jak temperatura w granicach 20–25 °C oraz odpowiedni poziom wilgoci.  

Nie zniszczy ich gotowanie, smażenie, większość nie poddaje się promieniowaniu UV, czy działaniu związków chemicznych… Dlatego zwracajmy uwagę na produkty, jakie kupujemy i spożywamy. Gdy na warzywie widzimy pleść, należy je wyrzucić, a nie wykrawać zaatakowany nią fragment, bo toksyczne substancje zapewne znajdują się również w jego wnętrzu.

Ogromnie ważne jest przestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej i przemysłowej, bo zapobieganie zanieczyszczeniu pleśnią i mykotoksynami jest prawie niemożliwe. Aby nasze życie stało się bardziej bezpieczne, konieczne jest wdrożenie przez producentów kompleksowego programu zarządzania ryzykiem związanym z mikotoksynami, mającego na celu zminimalizowanie tych zagrożeń w łańcuchu dostaw pasz dla zwierząt z perspektywy Systemu Analizy Zagrożeń (HACCP). 

Zachęcamy do przeczytania ciekawego Abstraktu na ten temat dra inż. Piotra Ochodzkiego z IHAR-PIB.
 

UE

BIOmesh Sp. z o.o.
Stalowowolska Strefa Gospodarcza

NIP: 8652573766
REGON: 386144429
KRS: 0000843173

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola

biuro@biomesh.io

www.biomesh.io

Pokaż dane administratora

Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 – Usługodawca, spółka BIOmesh Sp. z o.o., która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: rodo@biomesh.io.