Unicorn Hub

Najważniejsze założenia projektu powstały w ramach inkubacji w „Platformie Startowej Unicorn Hub”. Projekt uzyskał pozytywną rekomendację Unicorn Hub, a także wyróżnienie podczas Demo Day za najlepszą prezentację projektu i pracę zespołu w trakcie inkubacji.

 


 

Na fali sukcesu w 2021 roku uzyskaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu o wartości blisko 1 mln zł, którego celem jest opracowanie inteligentnej platformy monitorowania ryzyka pleśni - BIOmesh. 

UE

BIOmesh Sp. z o.o.
Stalowowolska Strefa Gospodarcza

NIP: 8652573766
REGON: 386144429
KRS: 0000843173

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola

biuro@biomesh.io

www.biomesh.io

Pokaż dane administratora

Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 – Usługodawca, spółka BIOmesh Sp. z o.o., która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: rodo@biomesh.io.